URL: https:https://www.policlinictandheelkunde.be/ron-paolo-gilman/

Laatst aangepast: 14 oktober 2017 om 17:18u | Afgedrukt: 24/07/2021 12:09:59

Contact

Ron Paolo Gilman is gespecialiseerd in audiovisuele
producties aangaande patiënten-, voorlichting en
digitale media voor de medische industrie. Als video-
en fotografie journalist heeft hij zich toegespitst op
de dentale wereld. In 2013 heeft hij zijn opleiding in
mond- en gelaatsfotografie genoten bij Daan Van
Oort, Nederland.

Ron Paolo Gilman specializes in audiovisual products
for patient-information and digital media for the medical
industry. As a video and photography journalist,
he focuses on the dental world. In 2013 he completed
his training in oral and facial photography with Daan
Van Oort, Netherlands.