URL: https:https://www.policlinictandheelkunde.be/nadege-dhondt/

Laatst aangepast: 8 februari 2017 om 19:06u | Afgedrukt: 24/07/2021 11:41:53

Contact

Als Master in de tandheelkunde aan de Universiteit Gent startte Nadège in 2009 een 3-jarige specialisatie opleiding Master na Master in de Endodontologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2010 is zij werkzaam als endodontologe in onze praktijk. Naast het behandelen van onze eigen patiënten werkt zij ook als doorverwijstandarts voor vele tandartsen uit de streek. In-house werkt zij nauw samen met onze algemene tandartsen en andere specialisten. Door deze sterke associatie blijft het hele team op de hoogte van de ‘state of the art’ van de behandelingsmethodes.

Opinion Leader voor Dentsply

Opleidingen

  • Master in de Tandheelkunde aan de Universiteit Gent in 2009
  • Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen tandarts aan de Universiteit Gent in 2010
  • Master na Master in de specialistische tandheelkunde - Endodontologie aan de Universiteit Gent in 2012

Masterproefwerken

  • Prevalentie en etiologie van MIH (Molar Incisor Hypomineraltisation) bij Vlaamse schoolkinderen. (Promotor: Prof. Dr. L Martens)
  • The influence of radiopaque root canal filling materials and the exposure parameter settings on artefacts in Cone-Beam CT images; an in vitro study.  (Promotor: Prof. Dr. R De Moor & Co-promotor: Prof Dr. J Aps)

Publicaties

  • Sterartefacten in cone beam CT van zes verschillende wortelkanaalvulmaterialen; een in-vitro-onderzoek. N. D’hondt, J.K.M. Aps
  • Het Tandheelkundig Jaar 2016, pg 225-238