URL: https:https://www.policlinictandheelkunde.be/parodontologie/

Laatst aangepast: 2 februari 2017 om 11:27u | Afgedrukt: 24/07/2021 10:32:03

Contact

Parodontologie

Bloedend tandvlees, slechte mondgeur en loszittende tanden zijn tekenen van tandvleesontsteking. De behandeling bestaat uit het grondig reinigen van de tanden en worteloppervlakten.

Gezien deze infectieziekte invloed heeft op de algemene gezondheid, is het belangrijk de ziekte in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

Parodontitis als risicofactor voor bepaalde aandoeningen
Het is bekend dat de kans op bepaalde aandoeningen hoger ligt bij aanwezigheid van parodontitis. Onder deze aandoeningen vallen: longinfecties (de inhalatie van de mondbacteriën kan longinfecties veroorzaken), premature geboortes (het vermoeden is dat bacteriën de placenta kunnen passeren), zwangerschapsvergiftiging, reuma, diabetes, hart- en vaatziekten, …

www.parodontologie.be