URL: https:https://www.policlinictandheelkunde.be/k7/

Laatst aangepast: 6 februari 2017 om 11:35u | Afgedrukt: 27/09/2020 02:53:51

Contact

K7

METEN is WETEN

Het objectief meten en registreren van de kauwfunctie en de status van de kauwspieren is absoluut noodzakelijk voor de juiste beetbepaling. Aan de hand van sensors kunnen we met scans een reproduceerbare neuromusculaire beetbepalen.

Deze precieze manier van werken is een enorme meerwaarde bij behandelingen waar de beet veranderd moet worden, bijvoorbeeld bij uitgebreid restauratief of prothetisch werk, het maken van splints, implantaatbehandelingen of orthodontie.

www.myotronics.com